Styrelsen 2023

Ordförande: Johanna Wiman-Qwarfordt

Viceordförande: Maria Bergholm-Willför

Sekreterare: Robert Juslenius

Kassör: Liisa Berg

Övriga styrelsemedlemmar: Victor Qwarfordt, Ulrika Dahlberg