Styrelsen 2019

Ordförande: Johanna Wiman-Qwarfordt

Viceordförande Annette Sjöblom

Sekreterare Robert Juslin

Kassör Liisa Berg

Övriga styrelse medlemmar Rainer Wiman, Heidi Olin, Maria Bergholm-Wilför,